SD500 吊装套件

功能特性

  • 产品型号: BL-SD-CMS
  • 用于SD500吊装安装。或与EX1000吊装安装套件一起使用
  • 此吊装安装套件仅包括头部和尾部装置。不包括额外安装长度的延伸管.
  • SD500 吊装安装 BL-SD-CMS 包括SD500头 (BL-M-CMH) 和 SD500 尾线 (BL-M-CMT ) (单独销售)
  • BL-SD-CMS = BL-M-CMH + BL-M-CMT
  • 重量: 0.3kg/0.6lbs
  • 不是标配(单独销售).
  • 用于指定型号摄像机: SD500系列摄像机.

资料下载